Rakentamista ja saneerausta ammattitaidolla

Rekisterinpitäjä:

Rakennus Oy Antti J. Ahola

Y-tunnus: 1038694-7

Yhteystiedot: Uudenmaankatu 2, 05800 Hyvinkää

 

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:

Jennimari Koskikumpu

050 472 7686

jennimari.koskikumpu@rakennusajahola.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmien henkilötietoja käsitellään Rakennus Oy Antti J. Aholan yritystoiminnan ylläpitämistä varten ja lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muita lainsäädännön velvoitteita ja viranomaisten ohjeita, neuvoja sekä määräyksiä. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, sopimukseen, rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tai elintärkeän edun suojaamiseen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse yrityksen yhteyshenkilölle osoitteeseen annika.ahonen@rakennusajahola.fi. Muut rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröity voi halutessaan pyytää lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.