Ilmoituskanava

Whistleblowing-direktiivi

Tämä ilmoituskanava on tarkoitettu Rakennus Oy Antti J. Aholan työntekijöille sekä yrityksen työmailla/hankkeissa toimivien tahojen ja sidosryhmien käyttöön. Ilmoituskanavan tarkoituksena on mahdollistaa ilmoittaminen työssä tai sen yhteydessä esille tulleesta rikkomuksesta tai epäkohdasta. Käytössä olevaan ilmoituskanavaan sovelletaan lakia 1171/2022. Ilmoitettavan rikkomuksen tarvitsee kuulua ilmoittajansuojalain 2§ piiriin (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171).

MITEN ILMOITUSKANAVA TOIMII:

Ilmoittaminen kanavaan

 • Tietoosi on työssä tai sen yhteydessä tullut rikkomus tai epäkohta
 • Ilmoitettava aihe soveltuu ilmoittajasuojalain 2§ piiriin
 • Ilmoitusta tehdäksesi et kuitenkaan tarvitse konkreettista näyttöä ilmoituksesi tueksi. Ilmoitushetkellä sinulla on kuitenkin oltava perusteltu syy uskoa, että rikkomuksia koskeva tieto pitää paikkansa

Ilmoituksen vastaanottaminen

 • Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti, niin että ilmoittajan henkilöllisyys on vain asiaa käsittelevien henkilöiden tiedossa
 • Ilmoitukset käsitellään puolueettomasti/riippumattomasti, ilmoittajasuojalain mukaisesti. Asia käsitellään ilman, että se uhkaa/vaikuttaa ilmoittavan henkilön työ/sopimussuhteeseen
 • Ilmoittajansuojalain 14 §:n mukaisesti ilmoituksia saavat käsitellä vain organisaation tähän nimeämät henkilöt
 • Tarpeet jatkotoimenpiteille ja päätökset tiedon ulkoiseen ilmoituskanavaan laittamisesta käsitellään yrityksen johdon kesken

Velvoitteet ilmoittajalle:

 • Ilmoituksen käsittelijä on velvollinen ilmoittamaan saadusta tiedosta 7 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta
 • Kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä, ilmoittajalle informoidaan, mihin toimenpiteisiin käsittelyssä on edetty ja jatkuvatko toimenpiteet edelleen. Tämä ilmoitus tehdään vain niiden käsittelyjen osalta, joissa ilmoittajan henkilöllisyys on varmennuttu
 • Ilmoituksia on mahdollisuus jättää myös täysin anonyymisti, mutta tässä tapauksessa yrityksellämme ei ole vastaus tai jatkotoimenpide velvoitteita tiedon alkuperäistä ilmoittajaa kohtaan
 • Yritys tekee ilmoituksesta vaikutusarvioinnin (TVA) ja tarvittaessa tekee ilmoituksen asiasta viranomaiselle (ulkoinen ilmoituskanava)
 • Tiedon oikeellisuuden varmentamiseksi käsittelyssä voidaan käyttää yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoilta, mutta tässäkin tapauksessa ilmoittajaan sovelletaan ilmoittajasuojalain turvaa
 • Ilmoittajansuojaa ei sovelleta, jos asia on ilmoittajasuojalain 4§ kohdassa mainitun määritelmän mukainen tai se on ilmoittajasuojelulain edellytyksen vastainen 6§ mukaisesti

Ilmoituksen voi jättää osoitteeseen ilmoituskanava@rakennusajahola.fi tai suoraan alla olevaan viestikenttään