Rakennus Oy Antti J. Ahola
Uudenmaankatu 2
05800 Hyvinkää
Vaihde 019-4759200


Tietosuoja

 Rekisterinpitäjä

Rakennus Oy Antti J. Ahola

Y-tunnus: 1038694-7

Yhteystiedot: Uudenmaankatu 2, 05800 Hyvinkää

                          

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Marianna Keskiväli

040 1549 022

marianna.keskivali@rakennusajahola.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmien henkilötietoja käsitellään Rakennus Oy Antti J. Aholan yritystoiminnan ylläpitämistä varten ja lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia sekä muita lainsäädännön velvoitteita ja viranomaisten ohjeita, neuvoja sekä määräyksiä. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, sopimukseen, rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tai elintärkeän edun suojaamiseen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse yrityksen yhteyshenkilölle osoitteeseen marianna.keskivali@rakennusajahola.fi. Muut rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisteröity voi halutessaan pyytää lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön